Biuro Rachunkowe LEDGER prowadzi działalność w zakresie usług księgowych, usług kadrowo - płacowych i innych.

Oferta

Usługi księgowe

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

- Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

- Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT

- Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

- Prowadzenie środków trwałych i wyposażenia

- Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT

- Sporządzanie zeznań rocznych

- Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS

- Monitoring należności i zobowiązań

- Opracowanie polityki rachunkowości

- Sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków

  zysków i strat oraz innych

Usługi kadrowo- płacowe

- Prowadzenie dokumentacji kadrowej.

- Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, rozwiązań  stosunku pracy, świadectw pracy.

- Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń.

- Obsługa umów zlecenia, dzieło i innych.

- Przygotowanie deklaracji do ZUS wraz z przelewami.

- Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników.

- Doradztwo w sprawach kadrowo- płacowych

Usługi dodatkowe

- Pomoc w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

- Sporządzanie dokumentacji wymaganej do rejestracji firmy.

- Reprezentowanie w postępowaniu sprawdzającym oraz kontrolnym przed Urzędem Skarbowym, ZUS, PIP i innymi instytucjami publicznymi.

- Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wniosków kredytowych, umów leasingowych.

- Doradztwo i pomoc przy rozwiązywaniu problemów dotyczących prowadzenia działalności.

 

Kontakt

Biuro Rachunkowe LEDGER

Adres: ul. Wojska Polskiego 58A

97-400 Bełchatów

tel./fax 446332359

e- mail: biuro@biuroledger.pl

e-mail: zofiabiuro@interia.pl

Tel kom 1: 694 693 322

Tel kom 2: 664 047 537

 

NIP: 769-113-53-66

REGON: 590490582

 

Copyright © 2013 Ledger. All rights reserved. Web developer Wojtek Kocinski